Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425139234.52

  Danska fyrir sjálfstæðan notanda 1
  DANS2OM05
  22
  danska
  menning, málfræði, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á lestur texta, ritun, skilning á töluðu máli og munnlega tjáningu. Einnig er lögð áhersla á að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Farið verður í flóknari atriði en áður í danskri málfræði. Dönsk menning er kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. Nemandinn vinnur sjálfstætt og í hóp að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Lögð er áhersla á að nemandinn beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sé meðvitaður um mismunandi aðferðir og hjálpargögn til að tileinka sér tungumál.
  Að hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi lestraraðferðum eftir tilgangi lesturs
  • almennum málfræðireglum
  • helstu menningarsvæðum þar sem danska er töluð
  • dönsku þjóðlífi og menningu og hvernig danskan opnar aðgang að norræna menningarsvæðinu
  • helstu hjálpargögnum, orðabókum, þýðingarvélum, uppsláttarritum og kennsluforritum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta um ólík efni
  • beita lestraraðferðum sem henta hverju sinni
  • beita meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningafræði í ræðu og riti
  • skilja talað mál og algengustu orðasambönd
  • tjá sig skýrt í ræðu og riti um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • nota orðabækur og viðeigandi hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja inntak ritmáls um almenn og sérhæfð efni sem hann þekkir til eða hefur áhuga á
  • skilja talað mál í samtali og í fjölmiðlum
  • verða sjálfbjarga í upplýsingaöflun
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu og eigin leiðir til að tileinka sér málið
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.