Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425139417.63

  Danska fyrir sjálfstæðan notanda 2
  DANS2LN05
  23
  danska
  lestur, málnotkun, norðurlandamál, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Markmið áfangans er að leggja grunn að því að nemandinn geti notað dönsku til samskipta við Dani og aðra Norðurlandabúa sem og lesið sér til gagns um ýmis efni á dönsku. Nemandinn æfir hlustun, tal, lestur og ritun. Læsi er þjálfað með því að lesa fjölbreytta texta. Þá þjálfast nemandinn í að hlusta á talað mál af ýmsum miðlum, tjá sig á dönsku, skriflega og munnlega. Í áfanganum er kynning á sænsku og norsku bæði munnlega og skriflega. Lögð er áhersla á að efla samvinnu milli nemenda. Einnig er lögð áhersla á að nemandinn beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sé meðvitaður um mismunandi aðferðir til að tileinka sér tungumál. Nemandinn fær áfram þjálfun í að nota hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Kennsla fer fram á dönsku að miklu leyti.
  DANS2OM05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • dönsku máli, danskri menningu og tengslum Íslands og Danmerkur
  • helstu einkennum danskrar tungu í framburði og rituðu máli
  • skyldleika norðurlandamálanna
  • helstu hjálpargögnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hlusta á danskt mál og skilja meginmál t.d. í fréttum og í leiknu efni
  • lesa sér til gagns og ánægju texta um margvísleg málefni
  • tjá sig skýrt í ræðu og riti um málefni sem hann hefur kynnt sér
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál í samtali og í fjölmiðlum og átta sig á inntaki þess
  • skilja inntak ritmáls um almenn og sérhæfð efni sem hann þekkir til eða hefur áhuga á
  • nýta nýjan orðaforða bæði munnlega og skriflega
  • nýta dönsku í samskiptum við Dani og að einhverju leyti í samskiptum við aðra Norðurlandabúa
  • auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu og eigin leiðir til að tileinka sér málið
  • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.