Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425139681.01

  Framhaldsáfangi í dönsku
  DANS3NL05
  4
  danska
  lesskilningur, málnotkun, norðurlandamál, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemandinn tileinki sér sérhæfðari orðaforða en áður og geti nýtt sér hann í öllum færniþáttum. Nemandinn á að geta tjáð sig lipurt bæði í ræðu og riti. Lögð er áhersla á að nemandinn sé fær um að lesa flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Að hann beiti meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningarfræði bæði í ræðu og riti. Í áfanganum er haldið áfram að kynna sænsku og norsku. Nemandinn fær þjálfun í að nota hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Mikil áhersla er lögð á að nemandinn beri ábyrgð á eigin námsframvindu og sýni sjálfstæð vinnubrögð.
  DANS2LN05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • dönsku máli, danskri menningu og tengslum Íslands og Danmerkur
  • helstu einkennum danskrar tungu í framburði og rituðu máli
  • skyldleika norðurlandamálanna
  • helstu hjálpargögnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar fjölbreytta texta sem gera meiri kröfur til lesandans en gert er í fyrri áföngum
  • nota tungumálið á viðeigandi hátt
  • nota meginreglur í málfræði, hljóðfræði og setningarfræði
  • átta sig á stöðu dönsku og skyldra mála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér efni ritaðs texta af ýmsu tagi
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
  • skilja almennt talað mál um efni sem hann þekkir til
  • tjá sig munnlega á skýran og áheyrilegan hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.