Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425140651.21

  Almenn náttúrfræði
  NÁLÆ1UN05
  1
  Náttúrulæsi
  auðlindir, nýting, umgengni, umhverfi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemandi auki þekkingu og skilning á umhverfi sínu, áhrifum mannsins á náttúruna og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi ásamt því að verða meðvitaðri um órjúfanleg tengsl einstaklings og náttúru. Nemandinn kynnist helstu atriðum og hugtökum náttúruvísindagreina, hvernig þau tengjast daglegu lífi og þjálfast í að nýta sér upplýsingar. Nemandinn gerir sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og þroskar með sér vitund um landnýtingu, nýtingu sjávar og umhverfisvæna orkuöflun. Áhersla er lögð á að vekja áhuga, efla þekkingu og ábyrgðarkennd nemandans gagnvart náttúrunni. Um er að ræða verkefnabundið nám með áherslu á samvinnu og frumkvæði og nemandinn rannsakar viðfangsefni áfangans hverju sinni á gagnrýninn og skapandi hátt.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nánasta umhverfi sínu
  • áhrifum mannsins á náttúruna
  • helstu hugtökum náttúruvísinda
  • mikilvægi sjálfbærni í samfélagi sínu
  • auðlindanýtingu og umhverfisvænni orkuöflun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja texta, myndrit og kort af ýmsu tagi
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt
  • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
  • nota hugtök náttúruvísinda í daglegu lífi og framkvæma einfaldar tilraunir
  • miðla upplýsingum og skoðunum í ræðu og riti
  • skilja samspil manns og náttúru
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla hæfni sinni á skapandi hátt
  • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
  • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar
  • skilja hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
  • meta gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru á gagnrýninn hátt
  • bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru
  • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit
  • þekkja stöðu Íslands í umhverfismálum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.