Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425293655.63

  Félagsfræði: stjórnmálafræði
  FÉLA3ST05
  23
  félagsfræði
  stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er stjórnmálafræðin kynnt sem fræðigrein. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni og læri að greina helstu hugmyndastrauma stjórnmálanna. Helstu stjórnmálastefnur er kynntar og greindar út frá „vinstri-hægri“ kvarðanum og lagt mat á þær út frá afstöðu þeirra til breytinga og gilda. Kynnt eru helstu hugtök alþjóðastjórnmála, þar á meðal, hugtökin um smáríki og stór ríki. Kynnt eru helstu pólitísk alþjóðasamtök. Fjallað er um alþjóðavæðingu, einkenni hennar og möguleg áhrif á stjórnmál framtíðarinnar. Stefnt er að því að nemendur geti lagt gagnrýnið mat á átök í stjórnmálum og að þeir geti rökstutt slíkt mat. Loks er fjallað sérstaklega um íslensk stjórnmál og stjórnmálaflokka.
  FÉLA2KR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar
  • helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar: Þjóðernisstefna, stjórnkerfi, vald, fullveldi, mannréttindi og lýðræði
  • helstu hugmyndakerfum stjórnmálanna (róttækni, frjálslyndi, íhaldsstefnu, afturhaldsstefnu, stjórnleysisstefnu og femínisma)
  • hvernig stjórnkerfum og stjórnmálastefnum er ætlað að leysa samfélagsleg viðfangsefni
  • íslenska stjórnkerfinu og þróun íslenskra stjórnmála
  • alþjóðastjórnmálum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum stjórnmálafræðinnar á raunveruleg viðfangsefni hér á landi og erlendis
  • greina á milli og meta ólíkar kenningar um stjórnkerfi og hugmyndastefnur
  • afla upplýsinga sem tengjast íslenskum stjórnmálaflokkum, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • fjalla um og bera saman kenningar
  • ræða um viðfangsefni stjórnmála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra hvernig stjórnmál hafa áhrif á líf hans og aðstæður
  • mynda sér skoðanir á rökstuddan, meðvitaðan og gagnrýninn hátt
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • taka þátt í rökræðum um samfélagsleg álitamál er tengjast stjórnmálum
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • finna og notað upplýsingar um stjórnmál hér á landi og erlendis
  • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
  • komast að sameiginlegri niðurstöðu í deilumálum við þann sem deilt er
  • taka virkan þátt í borgaralegu samfélagi
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram.