Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425378995.62

  Algebra og rúmfræði
  STÆR2AR05
  60
  stærðfræði
  algebra, rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Meginviðfangsefnin eru algebra (bókstafareikningur), Evklíðsk rúmfræði í sléttu (flatarrúmfræði) og hnitarúmfræði (tvívítt hnitakerfi, jafna beinnar línu). Einnig nýting á forritinu GeoGebra. Efnisatriði eru: forgangsröð reikniaðgerða, liðun og þáttun, heil veldi og ferningsrætur, jöfnur, hlutföll og prósentur, vextir, inngangur að rúmfræði, marghyrningar, hornaföll, flatarmál, horn við hring, rúmmál, talnalínan og hnitakerfið.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forgangsröð reikniaðgerða
  • einföldun, liðun og þáttun algebrustæða
  • veldareglum
  • veldisrithætti (staðalformi tölu)
  • notkun tákna fyrir breytistærðir
  • jöfnum af fyrsta og öðru stigi og einföldum jöfnuhneppum
  • hlutfallshugtakinu, prósentum og vaxtareikningi
  • frumhugtökum rúmfræðinnar
  • frumsendum um samsíða línur og um einshyrnda þríhyrninga
  • Pyþagorasarreglu og hornaföllum í rétthyrndum þríhyrningum
  • flatarmálum grunnforma (rétthyrnings, samsíðungs, þríhyrnings , trapisu og hrings)
  • hornum við hring
  • rúmmálum grunnforma (kassa, sívalnings, pýramíða, keilu og kúlu)
  • talnalínunni og tvívíða hnitakerfinu
  • miðpunkti striks og fjarlægð milli tveggja punkta í hnitakerfi
  • gildistöflu og eiginleikum beinnar línu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota reiknireglur til þess að reikna gildi stæða
  • stytta brot og einfalda stæður með veldum og rótum
  • leysa fyrsta stigs jöfnur og jöfnuhneppi
  • setja upp og leysa verkefni er snúa að vaxtareikningi
  • nýta hlutföll einshyrnda þríhyrninga
  • nýta hornaföll í rétthyrndum þríhyrningum
  • teikna og lýsa eiginleikum lína í hnitakerfi
  • reikna fjarlægðir í hnitakerfi
  • nýta reiknivélar til fulls
  • nýta forritið GeoGebra til að teikna og skýra stærðfræðileg fyrirbæri
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum til dæmis með því að setja upp jöfnur
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga.
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  Nokkrar formlegar kannanir á önn eru grunnur að símati. Lokapróf.