Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425734508.16

  Undirbúningur fyrir stöðluð próf
  ENSK3US05
  40
  enska
  Undirbúningur fyrir stöðluð próf
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum fer fram hagnýtur undirbúningur fyrir háskólanám og atvinnulíf. Nemendur búa sig undir alþjóðleg matspróf í ensku, t.d. TOEFL.
  ENSK3HR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða, uppruna hans, málstofnum, orðmyndun og öðru sem gerir honum kleift að tileinka sér lesefni í áframhaldandi námi og starfi.
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál.
  • uppbyggingu alþjóðlegra matsprófa, t.d. TOEFL.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til ánægju fræðandi og krefjandi texta og vinna með þá, t.d. með því að finna kjarna máls.
  • beita rökfærslu og að draga ályktanir.
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi með stílbrigðum og málsniði sem við á hverju sinni.
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um fræðileg efni.
  • tjá sig af öryggi um margvísleg málefni sem tengjast hinum ýmsu fræðigreinum.
  • taka stöðluð próf sem krafa er gerð um í háskólum víða um heim.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka stöðluð próf í ensku, s.s. TOEFL.
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um fræðileg málefni.
  • nýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt.
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum.
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð.
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti málefnum og þau vegin og metin.
  • geta lýst skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel og nýtt faglegan orðaforða á lipran og skýran máta í ritun og tali.
  • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim venjum sem gilda um heimildavinnu.