Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425735162.22

  Framhald
  SPÆN1FR05
  31
  spænska
  Framhald
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Megináherslan er á ritunar- og samtalsæfingar úr efni áfangans, lestrarþjálfun, aukinn orðaforða og málfræðikunnáttu. Nemendur þjálfast í að segja frá í nútíð, núliðinni tíð, þátíð og nálægri framtíð, læra að tjá sig um daglegar venjur, nám og vinnu og læra að eiga samskipti í verslunum og á veitingastöðum. Áfram er unnið með efni sem veitir innsýn í menningu og siði spænskumælandi landa
  SPÆN1GR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • grunnatriðum málkerfisins
  • útbreiðslu spænskunnar ásamt ólíkum venjum og menningu spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum á spænsku í kennslustundum
  • lesa einfalda texta af ýmsum toga og vinna úr þeim á mismunandi hátt
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á og geta beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • skrifa einfalda texta í takt við viðfangsefni áfangans, svo sem mannlýsingar og einfaldar frásagnir
  • beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina fremur einfaldar upplýsingar í mæltu máli
  • eiga einföld samskipti á spænsku við ákveðnar aðstæður
  • segja frá sjálfum sér og öðrum og geta lýst venjum og daglegum atöfnum í ræðu og riti á einfaldan hátt ...sem er metið með
  • vinna úr einföldum textum af ýmsum toga á mismunandi hátt eftir efni og eðli textans og tilganginum með lestrinum