Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425737028.67

  Spánarferð
  SPÆN2SF05
  8
  spænska
  Spánarferð
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Spánn og spænsk menning eru aðalviðfangsefni áfangans. Nemendur fræðast um sögu og menningu Spánar með áherslu á tiltekna stórborg og helstu kennileiti sem og daglegt líf í viðkomandi borg. Dagleg samskipti á spænsku eru æfð, nemendur afla sér þekkingar og hagnýtra upplýsinga og vinna menningartengd verkefni við undirbúning nokkurra daga ferðar til spænskrar borgar. Á meðan á ferð stendur afla nemendur sér upplýsinga um leið og þeir skoða borgina og kynnast mannlífi hennar. Eftir heimkomu er unnið úr þessum upplýsingum með skriflegum og munnlegum verkefnum.
  SPÆN1FF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lykilatburðum í sögu og menningu Spánar.
  • staðháttum, skipulagi og helstu kennileitum þeirrar borgar sem verður heimsótt.
  • mannlífi borgarinnar, samgöngum og atvinnulífi.
  • grunnorðaforða sem nýtist í algengum aðstæðum daglegs lífs í spænskri stórborg.
  • sérhæfðari orðaforða í samræmi við hæfni- og leiknimarkmið áfangans.
  • almennum kurteisis- og samskiptavenjum á Spáni.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér hagnýtra upplýsinga af ýmsum toga og vinna úr þeim á sjálfstæðan hátt.
  • skilja talað mál kennara og annarra nemenda í hópnum.
  • skilja einfalda texta um sögu og menningu Spánar og geta greint aðalatriði þeirra.
  • skilja talað mál í algengum aðstæðum daglegs lífs.
  • beita kurteisisvenjum og málvenjum sem eiga við í mismunandi samskiptaaðstæðum.
  • lýsa völdum minnismerkjum og stöðum í borginni sem verður heimsótt.
  • segja frá sjálfum sér og athöfnum sínum í nútíð og þátíð.
  • rita frásagnir í þátíð.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla upplýsingum til annarra nemenda í hópnum munnlega og skriflega.
  • leita upplýsinga og að þjónustu með samskiptum við íbúa.
  • taka þátt í samræðum við íbúa um daginn og veginn.
  • afla sér upplýsinga á vettvangi um sérhæfð málefni, t.d. með viðtölum við íbúa.
  • vera fær um að lesa, túlka og færa sér í nyt ýmsar nauðsynlegar upplýsingar í spænskri stórborg.
  • ræða við íbúa um eigin hagi, tilgang ferðar, land sitt og þjóð.
  • gera grein fyrir reynslu af ferðinni á ýmsan hátt s.s. skriflega og munnlega.