Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425813737.96

  Leikhús framhald
  LEIK2LH05
  7
  leiklist
  þátttaka í uppsetningu leiksýningar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur kynnast margvíslegum verkefnum sem tengjast uppsetningu leiksýningar. Nemendur bera ábyrgð á nokkrum smærri verkefnum og byggja á þeirri reynslu sem þeir hafa þegar öðlast í náminu. Hver nemandi þarf að skipuleggja vinnu sína og halda utan um hugmyndavinnu og framkvæmd þeirra listrænu verkefna sem fyrir liggja. Áfanga lýkur með uppsetningu á leikverki. Sérstök áhersla er lögð á gildi forvarna í víðu samhengi s.s. gegn vímuefnum og félagslegri einangrun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum störfum sem fara fram innan leikhúss.
  • mismunandi hlutverki hverrar leikhúsdeildar.
  • verkferli deildar sem nemandi velur sér, allt frá grunnhugmynd að fullunnu verki og því hvernig öll verk eru hlutar leiksýningar.
  • því hvað þarf til þess að gera leiksýningu að raunveruleika, allt frá hugmyndavinnu, í gegnum framkvæmd ýmissa verkefna, til fullgerðar leiksýningar.
  • því hvernig hann skipuleggur eigin vinnu í skapandi ferli þar sem margir koma að ákvörðunartöku.
  • því hvernig leiða á hóp með það að markmiði að setja upp leikverk.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna lausnir sem henta deild viðkomandi nemenda á vandamálum sem kunna að koma upp.
  • vinna náið með öðrum nemendum og leikstjóra að því að setja upp leiksýningu.
  • axla ábyrgð á þeim verkefnum sem eru lögð fyrir.
  • tjá hugmyndir sínar fyrir framan hóp fólks og framkvæma þær með hópnum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna sjálfstætt með öðrum nemendum að því að setja upp leiksýningu.
  • vera virkur í öflun efnis og gagna.
  • vera virkur í hugmyndavinnu og óhræddur við að tjá hugmyndir sínar.
  • vera virkur í uppsetningu leiksýningar.
  • vinna með öðrum nemendum og jákvæðan, skapandi og gefandi hátt.