Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425814160.52

  Leikhús stjórnun og stefnumótun
  LEIK3LH05
  3
  leiklist
  þátttaka í uppsetningu leiksýningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur kynnast margvíslegum verkefnum sem tengjast uppsetningu leiksýningar. Nemendur bera ábyrgð á hugmynd, ferli og framkvæmd sýningar auk alls þess sem til fellur í ferlinu frá fyrstu hugmynd til endurmats í lok tímabils. Sérstök áhersla er lögð á sjálfstæða og skapandi hugsun, framkvæmdagleði, skipulagshæfileika, leiðtogahæfni og hugmyndaauðgi. Áfanganum lýkur með lokasýningu sem sýnd er í nokkur skipti. Sérstök áhersla er lögð á gildi forvarna í víðu samhengi s.s. gegn vímuefnum og félagslegri einangrun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum störfum sem fram fara innan leikhúss.
  • mismunandi hlutverki hverrar leikhúsdeildar.
  • verkferli deildar sem nemandi velur sér, allt frá grunnhugmynd að fullunnu verki og því hvernig öll verkin eru hluti af leiksýningu.
  • því hvað þarf til þess að gera leiksýningu að raunveruleika, allt frá hugmyndavinnu, í gegnum framkvæmd ýmissa verkefna, til fullgerðar leiksýningar.
  • því hvernig hann skipuleggur vinnu sína í skapandi ferli þar sem margir koma að ákvörðunartöku.
  • því hvernig leiða á hópa í gegnum sameiginlegt ferli.
  • þeim fjölmörgu þáttum sem huga þarf að við uppsetningu leikverks.
  • gildi góðrar skipulagningar á eigin tíma og annarra.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna lausnir á þeim ólíku vandamálum sem kunna að koma upp í öllu ferlinu.
  • vinna náið með öðrum nemendum og leikstjóra að því að setja upp leiksýningu.
  • framkvæma og axla ábyrgð á þeim verkefnum sem fyrir eru lögð.
  • tjá hugmyndir sínar fyrir framan hóp og framkvæma þær með hópnum.
  • leiða hóp í skapandi hugmyndavinnu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna sjálfstætt með öðrum nemendum að því að setja upp leiksýningu.
  • vera hagsýnn og virkur í öflun efnis og annarra.
  • vera virkur í skapandi hugmyndavinnu.
  • vinna með öðrum nemendum á jákvæðan, skapandi og gefandi hátt.
  • leiða samnemendur af festu og stuðla að því að tímabilið verði gefandi fyrir alla.