Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425816992.66

  Barnamenning
  UPPE2BM05
  10
  uppeldisfræði
  Barnamenning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er kennd uppeldisfræði og lögð áhersla á barna- og unglingamenningu. Fræðigreinin er kynnt, farið er í rætur hennar, sögu og hagnýtingu. Megin áhersla er lögð á það hvernig umhverfið mótar börn og ungmenni en einnig á hina ýmsu félagsmótunaraðila bæði formlega og óformlega. Hugað er sérstaklega að örum breytingum í heimi fjölmiðla, einkum nýmiðlum ýmiss konar sem vega þungt í barna- og unglingamenningu.
  FÉLV1IF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu fræðigreinarinnar, meginhugtökum hennar og því hvar áherslur liggja í nútímanum.
  • mikilvægi uppeldis fyrir einstaklinga og samfélag.
  • mikilvægi skipulagðrar verkefnavinnu í einstaklings- og hópvinnu.
  • heimildaöflun, úrvinnslu þeirra og mikilvægi þess að flytja niðurstöður á fjölbreyttan hátt.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina ólíka strauma í barna-og unglingamenningu.
  • greina barna-og unglingamenningu ólíkra tímaskeiða.
  • vera meðvitaður um hættur sem leynast í ýmsum menningarstraumum sem geta leitt til vandamála hjá vissum hópum og einstaklingum.
  • vinna rannsóknarverkefni er varða uppeldisaðstæður íslenskra barna og unglinga.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla niðurstöðum athugana sinna og rannsókna.
  • geta greint og unnið með fjölbreytt verkefni tengd málaflokknum.
  • geta boðið upp á fræðslu og umræður.