Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425895253.19

  Líkindareikningur og tölfræði
  STÆR2TL05
  59
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Meginviðfangsefnin eru líkindareikningur, helstu líkindadreifingar og útreikningar tengdir þeim, fylgnihugtakið, grunnatriði úrtaksfræði, megin-markgildissetning tölfræðinnar og tilgátuprófanir. Ennfremur framsetning gagna með forritum eins GeoGebra og töflureikni.
  STÆR1UT03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • talningarfræði
  • grundvallaratriðum líkindafræði
  • lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði
  • helstu líkindadreifingum líkt og tvíliðadreifingu og normaldreifingu
  • fylgnihugtakinu
  • öryggismörkum líkinda og tilgátuprófun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita talningarfræði og ýmsum grunnreglum í líkindafræði til þess að reikna heildarlíkindi fyrir samrýmanlega og ósamrýmanlega atburði, háða og óháða atburði, skilyrt líkindi
  • lýsa tölfræði svo sem að lýsa miðsækni tölulegra gagnasafna og dreifingu þeirra
  • beita grunnatriðum ályktunartölfræði svo sem að reikna öryggismörk líkinda og marktækni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta,
  • vinna til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  Nokkrar formlegar kannanir á önn eru grunnur að símati. Lokapróf.