Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425897604.96

  Efna- og eðlisfræði - orka
  EFEÐ1EE05(11)
  1
  Efna- og eðlisfræði
  Efna- og eðlisfræði - orka
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  11
  Í áfanganum eru tekin fyrir viðfangsefni úr náttúru og nútímatækni þar sem koma fyrir kenningar og grundvallarlögmál eðlis- og efnafræðinnar. Sérstök áhersla er lögð á orkulögmálið. Áfanginn er bæði hugsaður sem undirbúningsáfangi fyrir nemendur á náttúruvísindabraut og sem raungreinaáfangi fyrir nemendur á öðrum brautum. Fjallað er um hreyfingu, hraða og hröðun, vinnu og orku. Einnig er rætt um atómkenninguna, frumefni og efnasambönd, atóm, sameindir og jónir, efnahvörf og efnajöfnur. Fjallað er um andrúmsloftið, bruna eldsneytis og efnaorku, loftmengun, rafhlöður og rafstraum auk þess sem rætt er um sólarorku og nýtingu hennar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu vísindi og hvað felst í vísindalegri aðferð
  • orkubúskap jarðar
  • orkuvinnslu og orkunotkun Íslendinga í samanburði við önnur lönd
  • atómkenningunni, gerð frumefnis, efnasambanda og efnablandna
  • lotukerfinu
  • myndun sameinda og jóna
  • efnajöfnum
  • efnasamsetningu andrúmslofts og helstu mengunarvöldum
  • hreyfifræði hluta sem hreyfast eftir beinni línu
  • hugmyndum um eðli rafsegulbylgna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • túlka einfaldar myndir og gröf
  • flokka efni náttúrunnar í frumefni, efnasambönd og efnablöndur
  • nýta sér lotukerfið við lausn verkefna
  • lesa út úr og skrifa einfaldar efnajöfnur
  • reikna meðalhraða, stundarhraða og hröðun hluta sem hreyfast eftir beinni línu
  • tjá sig sig á skýran og skapandi hátt um verkefni og úrlausnir þeirra.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla niðurstöðum úr verkefnum með öðrum ...sem er metið með... verkefnum/skýrslum/prófum
  • tengja þætti efna- og eðlisfræðinnar við sitt daglega líf og umhverfi ...sem er metið með... verkefnum/skýrslum/prófum
  • taka þátt í upplýstri umræðu um málefni sem snerta vísindi tækni og umhverfismál ...sem er metið með... umræðum í kennslustundum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar skrifleg verkefni, skýrslugerð í kjölfar verklegra æfinga og próf.