Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425900463.55

  Enska - Grunnorðaforði akademískra texta
  ENSK2GA05(SB)
  46
  enska
  Grunnorðaforði akademískra texta
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áhersla er lögð á að nemendur verði enn betur læsir á fræðilega texta. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða akademískra texta, tjá hugsun sína skýrt í riti og rökstyðja skoðanir sínar. Í fyrirrúmi er vandlegur lestur texta með það fyrir augum að byggja upp skilning og hagnýtan orðaforða. Lesið er bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum
  ENSK2KO05 (krefjandi orðaforði)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja fjölbreytt mál sem talað er við mismunandi aðstæður
  • lesa margs konar gerðir texta
  • beita málfari við hæfi í samskiptum
  • tjá sig vel um málefni sem hann hefur undirbúið
  • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
  • lesa texta og geta tjáð munnlega eða skriflega um efni þeirra
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt af tiltölulega mikilli nákvæmni
  • skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá eigin brjósti
  • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf