Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425903883.75

  Vísindaleg vinnubrögð
  VÍSV2VV03
  1
  Vísindaleg vinnubrögð
  Vísindaleg vinnubrögð fyrir náttúruvísinda- og félagsvísindabraut.
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Áfanginn er sameiginlegur inngangsáfangi að vísindalegum vinnubrögðum fyrir nemendur á náttúruvísinda- og félagsvísindabraut. Í áfanganum kynnast nemendur rannsóknarferlinu frá hugmyndavinnu til birtingar á niðurstöðum. Í áfanganum verður fjallað um aðferðafræði vísinda, megindlegar og eigindlegar aðferðir og grunnhugtök vísindalegra vinnubragða: Tilraun/könnun, breyta, tilgáta, kenning og lögmál. Nemendur eru þjálfaðir í meðferð á tölulegum gögnum og heimildum og að vinna með mismunandi mælieiningar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum aðferðum við heimildaleit, bæði á bókasafni og í rafrænum gagnagrunnum
  • heiðvirðri heimildanotkun
  • mismunandi tegundum heimilda, t.d. muninum á frumheimildum og eftirheimildum
  • helstu rannsóknaraðferðum í náttúruvísindum, félagsvísindum og hugvísindum
  • muninum á megindlegum og eigindlegum aðferðum í rannsóknum
  • grunnhugtökum vísindalegra vinnubragða
  • SI – einingakerfinu og markverðum tölustöfum við mælingar og úrvinnslu gagna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita fræðilegra upplýsinga á viðeigandi hátt, og nota til þess bæði bókakost skólans og rafræna gagnagrunna
  • meta gæði heimilda og valið viðeigandi heimildir
  • nota heimildir á heiðvirðan hátt og geta þeirra eftir viðurkenndum kerfum
  • setja fram tilgátur og velja aðferðir sem henta til að prófa þær
  • safna gögnum í rannsókn, vinna úr þeim, og kynna niðurstöður rannsóknar fyrir samnemendum
  • nota SI – einingakerfið og réttan fjölda markverðra tölustafa við mælingar og úrvinnslu gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum og rökstyðja þær út frá mæligögnum og öðrum heimildum
  • kynna sér rannsóknir sem aðrir hafa gert og nýta þær í eigin rannsóknarvinnu
  • birta og kynna niðurstöður eigin rannsókna á fjölbreyttan hátt