Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425908464.04

  Enska - Krefjandi orðaforði
  ENSK2KO05(SB)
  47
  enska
  Krefjandi orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áhersla er lögð á að nemendur verði vel læsir á krefjandi texta. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér krefjandi orðaforða, tjá hugsun sína skýrt í riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og góðan skilning. Lesin eru bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi
  Nemandi hafi lokið ensku úr grunnskóla með lágmarkseinkunn 8 eða hafi lokið undirbúningsáfanga
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja fjölbreytt mál
  • lesa margs konar gerðir texta
  • beita málfari við hæfi í samskiptum
  • tjá sig um málefni sem hann hefur undirbúið
  • skrifa margs konar texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja almennt talað mál
  • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
  • lesa texta og geta tjáð sig munnlega eða skriflega um efni þeirra
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • skrifa læsilegan texta um efni frá eigin brjósti
  • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Munnleg og skrifleg verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf