Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425909283.57

  Enska - Akademískur orðaforði
  ENSK3AO05(SB)
  49
  enska
  Akademískur orðaforði á ensku og klassískar bókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Áhersla er áfram lögð á að efla nákvæman skilning. Nemendur vinna með og þjálfa akademískan orðaforða sem hjálpar þeim að skilja flókna og fjölbreytta texta. Nemendur vinna einnig með bókmenntaverk sem dýpka enn skilning þeirra á orðgnótt enskrar tungu og menningu enskumælandi þjóða. Ritun nemenda endurspeglar þessar áherslur og sýnir að þeir geti tjáð sig lipurlega á enskri tungu
  ENSK2GA05 Grunnorðaforði akademískra texta
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu og þjóðfélagsmótun í enskumælandi löndum
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og starfi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir
  • skilja almennt talað mál
  • lesa, sér til ánægju og upplýsingar, texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða, uppbyggingu og myndmál
  • halda uppi samræðum
  • geta tjáð sig um almenn og persónuleg málefni
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni og nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur áhuga á
  • geta lagt gagnrýnið mat á texta
  • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt
  • beita málinu til að geta tekið fullan þátt í umræðum um ýmis mál
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og brugðist við fyrirspurnum
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • byrja að vinna úr heimildum og skrá á viðurkenndan hátt
  • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er
  • skrifa texta með röksemdafærslu
  • tjá tilfinningar og nota hugarflugið í rituðu máli
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Munnleg og skrifleg verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf