Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425909837.21

  Enska - Fjölbreyttur skilningur
  ENSK3FS05(SB)
  50
  enska
  Fjölbreyttur skilningur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Lögð er áhersla á að efla skilning. Nemendur vinna með og þjálfa krefjandi orðaforða sem hjálpar þeim að skilja flókna og fjölbreytta texta. Nemendur vinna einnig með bókmenntaverk og texta sem dýpka enn skilning þeirra á orðgnótt enskrar tungu og menningu enskumælandi þjóða. Ritun nemenda endurspeglar þessar áherslur og sýnir að þeir hafa náð valdi á grundvallarþáttum tungumálsins. Áhersla verði lögð á eftirfarandi atriði: Krefjandi orðaforða, skilning daglegs máls, lipurlega beitingu mismunandi málsniða, ritun rökfærsluritgerða, framsögn, gagnrýninn lestur, og heimildaskráningu
  ENSK3AO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls og notkun heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja fjölbreytt mál
  • lesa margs konar gerðir texta
  • beita málfari við hæfi í samskiptum og koma sínum skoðunum á framfæri á ensku
  • tjá sig um málefni bæði með óformlegum og formlegum hætti
  • skrifa margs konar texta, þar á meðal rökfærsluritgerð og heimildaritgerð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja fjölbreytt talað mál
  • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
  • lesa texta og geta tjáð sig munnlega eða skriflega um efni þeirra og færa rök fyrir sjónarmiðum sínum
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • skrifa læsilegan texta um efni frá eigin brjósti sem og færa rök fyrir skoðunum sínum
  • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
  Námsmat: Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Munnleg og skrifleg verkefni, hlutapróf, ritun, ástundun, munnlegt próf og lokapróf