Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425989349.33

  Saga: Frá upphafi til 19.aldar
  SAGA2FR05
  52
  saga
  frá upphafi til byltinga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er hluti af almennum kjarna á náttúruvísindabraut og félagsvísindabraut. Farið verður yfir valda þætti vestrænnar menningar frá fornöld og fram á 19. öld. Áherslan er lögð á fimm meginþætti: Sögu Grikkja og Rómverja, miðaldir/uppgang og áhrif kristninnar og íslam, siðaskiptin og landafundina, upphaf nútímaþjóðfélags með áherslu á upplýsinguna/iðnbyltinguna/lýðræðishugmyndina og umrót 19. aldar. Íslandssögunni verður blandað inn í fyrrgreinda þætti og áhersla lögð á að nemendur átti sig á samhengingu á milli hennar og Evrópusögunnar. Samhliða umfjölluninni verður lögð áhersla á að nemendur átti sig á samhengi og samfellu í sögunni, leggi mat á viðfangsefnið. Nemendur vinna verkefni, bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni, sem þjálfa sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Jafnframt verður áhersla lögð á heimildaleit, mismunandi heimildir og heimildarýni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum vestrænnar sögu frá upphafi og fram á 19. öld, upphafi þeirra og einkennum
  • helstu hugtökum og áhrifaþáttum, sem einkenna tímaskeiðin
  • samhengi Íslandssögunnar við Evrópusöguna
  • ýmsum tegundum heimilda og helstu vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun
  • tengslum og samspili fortíðar og nútíðar
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa einfalda sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og túlka þá
  • greina aðalatriði frá aukaatriðum og setja fram á skipulagðan hátt
  • meta orsakir og afleiðingar
  • meta áreiðanleika heimilda á gagnrýninn hátt og nýta sér fjölbreytni þeirra í verkefnavinnu
  • setja upp sögulega heimildaritgerð, þar sem áhersla er lögð á viðurkennd vinnubrögð
  • nýta sér ólík miðlunarform í framsetningu efnis
  • leysa verkefni í samvinnu við aðra og skiptast á skoðunum á málefnalegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá söguleg tímabil út frá forsendum hvers tímaskeiðs
  • koma þekkingu sinni á framfæri með fjölbreyttum hætti
  • geti tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðu með jafningjum um sagnfræðileg efni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  • beita gagnrýnni hugsun
  Ekki er gert ráð fyrir lokaprófi. Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu, hópverkefnum og smærri prófum.