Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425993141.12

  Efnafræði, efnajafnvægi
  EFNA3EJ05
  25
  efnafræði
  Efnajafnvægi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum framhaldsáfanga í efnafræði verður byggt ofan á grunnatriði almennrar efnafræði. Helstu efnisatriði eru orka í efnahvörfum, virkjunarorka og hvarfhraði, efnajafnvægi, oxun-afoxun, hálfhvörf, oxunartölur, sýrur, basar og pH-gildi.
  EFNA2AE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orku í efnahvörfum, hvarfavarma, óreiðu og fríorku
  • hraða og gangi efnahvarfa
  • efnajafnvægi, jafnvægislögmálinu og jafnvægisföstum
  • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum
  • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi
  • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann
  • Oxun-afoxun og rafefnafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • jafnvægi í sýru-/basalausnum, sjálfjónun vatns, jafnvægisfastanum Kv og pH
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast á við frekar nám í efnafræði og öðrum raungreinum
  • meta hvort niðurstöður mælinga og útreikninga séu raunhæfar
  • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
  • tengja efnafræðina við umhverfi sitt og sjá notagildi hennar
  • skiptast á skoðunum við aðra um mælingar og niðurstöður og ræða og útskýra hugmyndir
  • viðhafa nákvæmni og skipuleg vinnubrögð við mælingar og tilraunavinnu sem og við gagnaúrvinnslu og skýrslugerð
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  Námsmat byggist á skriflegum og verklegum æfingum með áherslu á leiðsagnarmat.