Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425993875.29

  Afbrigðasálfræði
  SÁLF3AF05
  29
  sálfræði
  geðheilsa, geðraskanir, streita, tilfinningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verður gefið yfirlit yfir helstu geðraskanir og einkenni þeirra. Farið verður í helstu kenningar um orsakir geðraskana. Rætt verður um ýmsa þætti sem hafa áhrif á geðraskanir, t.d. þátt erfða og taugaboðefna sem og áhættuþætti tengda umhverfi. Nemendur kynnast flokkunarkerfi geðraskana, DSM-V, og fá þjálfun í að nota kerfið til að leita sér upplýsinga um geðraskanir. Nemendur fá kynningu á þeim aðferðum sem helst eru notaðar við rannsóknir á geðröskunum. Fjallað verður um mismunandi meðferðarleiðir og nemendur fá æfingu í að meta meðferðarleiðir og kenningar á gagnrýninn hátt.
  Inngangur að sálfræði
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • DSM-V flokkunarkerfinu
  • helstu flokkum geðraskana
  • einkennum helstu geðraskana
  • helstu meðferðarúrræðum við geðröskunum
  • kenningum um orsakir geðraskana
  • aðstæðum og aðbúnaði geðfatlaðra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina geðraskanir eftir einkennum þeirra í lýsingum á ákveðnum tilfellum
  • lesa fræðilegt efni um geðraskanir á íslensku og ensku sér til gagns
  • setja sig í spor fólks sem á við geðræn vandamál að stríða
  • leita heimilda á sviði afbrigðasálfræði
  • miðla fræðilegu efni tengdu afbrigðasálfræði á áhrifaríkan hátt í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tekið þátt í umræðu um geðraskanir, einkenni þeirra og orsakir og tekið afstöðu til kenninga og álitamála tengdum geðröskunum
  • afla sér upplýsinga um geðraskanir, greina þær og nýta sér þær
  • tileinka sér jákvæð og fordómalaus viðhorf
  • beita öguðum og ábyrgum vinnubrögðum í námi og unnið í samstarfi við aðra
  • auka hæfni sína í að vinna með fagaðilum á sviði geðheilbrigðis og félagsþjónustu
  Námið er metið jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem reyna á upplýsingaleit, skilning og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Nemendur leysa ýmsar kannanir og/eða próf.