Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425995518.51

  Franska 2
  FRAN1FS05
  16
  franska
  Franska, málfræði, málnotkun, skilningur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa nemendur enn frekar í framburði, lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í að tjá sig um liðna atburði og bjarga sér í einföldum, hversdagslegum aðstæðum
  FRAN1FO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
  • helstu grundvallarþáttum franska málkerfisins
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  • Frakklandi og frönskum málsvæðum ásamt einstökum þáttum franskrar menningar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, upplýsingar og fyrirmæli
  • skilja einfalda texta í nútíð og þátíð
  • fylgja söguþræði í mjög einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita málsniði við hæfi
  • geta ritað stutta, einfalda texta í nútíð og þátíð
  • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni ef talað er hægt og skýrt
  • skilja meginatriði í texta sem innihalda algengan orðaforða
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður og beita viðeigandi málsniði
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og persónulegri reynslu
  • rita einfalda texta um málefni og atburði í nútíð og þátíð
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Metin eru hópverkefni og ástundun