Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425995916.05

  Franska 3
  FRAN1FT05
  17
  franska
  Franska, málfræði, málnotkun, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa framburð, lesskilning, hlustun, tal og ritun. Textar verða lengri og margvíslegri. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Að mestu er lokið við að fara yfir grundvallaratriði franska málkerfisins. Frásagnir í nútíð og þátíð eru þjálfaðar munn – og skriflega. Áfram er unnið að því að kynna Frakkland, frönskumælandi svæði og menningu þeirra. Nemendur eru þjálfaðir skipulega í að nýta sér ýmis hjálpargögn, s.s. orðabækur, málfræðibækur og netið
  FRAN1FS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem þarf til að standast hæfiviðmið þrepsins
  • grundvallarþáttum franska málkerfisins
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  • Frakklandi og frönskum málsvæðum ásamt menningu þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um almenn og sérhæfð kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • skilja texta um almenn og sérhæfð efni sem fjallað er um í áfanganum
  • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota málsnið við hæfi
  • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
  • segja frá í nútíð og þátíð
  • geta ritað stutta einfalda, samfellda texta í nútíð og þátíð
  • nýta sér ýmis hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni í fjöl – og myndmiðlum ef talað er hægt og skýrt
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum og einföldum rauntextum
  • tjá hugsanir sínar og skoðanir á einfaldan hátt
  • rita stutta, einfalda og samfellda texta um kunnuglegt efni í nútíð og þátíð
  • lesa einfaldan eða einfaldaðan bókmenntatexta
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Metin eru hópverkefni, ástundun og sjálfstæð vinnubrögð