Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425996596.43

  Spænska 2
  SPÆN1SS05
  35
  spænska
  Spænska, málfræði, málnotkun, skilningur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni undanfara áfangans eru rifjuð upp. Nemendur þjálfast í lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í að tjá sig um liðna atburði og bjarga sér við einfaldar, hversdagslegar aðstæður
  SPÆN1SO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði og miðað við námsefni
  • helstu grundvallarþáttum spænsks málkerfis
  • Spáni, spænskumælandi löndum og einstökum þáttum spænskrar menningar
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, upplýsingar og fyrirmæli
  • skilja einfalda texta af ýmsu tagi í nútíð og núliðinni tíð
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntatexta
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita málsniði við hæfi
  • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
  • geta ritað stutta texta í viðeigandi tíð eftir samhengi
  • geta dregið sjálfur ályktanir um málfræðilegar reglur og notkun þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður og beita viðeigandi málsniði
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og persónulegri reynslu
  • rita einfalda texta um málefni og atburði í nútíð og þátíð
  • komast sjálfur að einföldum reglum með því að byggja á fyrri þekkingu
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Metin eru hópverkefni og ástundun