Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425997022.46

  Spænska 3
  SPÆN1TJ05(SB)
  36
  spænska
  Spænska, málfræði, málnotkun, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni undanfara áfanga eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa lesskilning, hlustun, tal og ritun. Textar verða lengri og margvíslegri. Orðaforði er aukinn, ný málfræðiatriði eru þjálfuð. Að mestu er lokið við að fara yfir grundvallaratriði spænska málkerfisins. Frásagnir í nútíð og þátíð eru þjálfaðar munnlega og skriflega. Áfram er unnið að því að kynna spænskumælandi svæði og menningu þeirra. Nemendur eru þjálfaðir skipulega í að nýta sér ýmis hjálpargögn, s.s. orðabækur, málfræðibækur og netið
  SPÆN1SS05 (spænska 2)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem þarf til að mæta hæfiviðmiðum þrepsins
  • grundvallaratriðum spænska málkerfisins
  • einföldum samskiptum í mæltu og rituðu máli
  • spænskumælandi svæðum og menningu þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um almenn og sérhæfð kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • skilja texta um almenn og sérhæfð efni sem fjallað er um í áfanganum
  • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota málsnið við hæfi
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntatexta
  • segja frá í nútíð og þátíð
  • geta ritað stutta, einfalda, samfellda texta í nútíð og þátíð
  • nýta sér ýmis hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni í fjöl- og myndmiðlum ef talað er hægt og skýrt
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum og einfölduðum rauntextum
  • tjá skoðanir sínar og hugsanir á einfaldan hátt
  • rita stutta, einfalda og samfellda texta um kunnuglegt efni í nútíð og þátíð
  • lesa einfaldan bókmenntatexta
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Metin eru hópverkefni og ástundun