Það kom upp villa senda inn  Áfangi

    Áfangi Nánari upplýsingar


    Búið til: 1425997957.5

    Menningarsaga
    SAGA3MH05
    33
    saga
    menningarsaga
    Samþykkt af skóla
    3
    5
    Í áfanganum verður áhersla lögð á uppruna vestrænnar menningar. Sjónum beint að fornum menningarsamfélögum við Miðjarðarhaf, Forn – Grikkjum, Rómverjum og Egyptum og framlagi þeirra til nútímamenningar. Auk þess verða skoðuð áhrif gyðingdóms og kristni á vestræn menningarsamfélög í fortíð og nútíð. Fjallað verður um miðaldir, borgarmenningu, endurreisnina og einveldistímann og sjónum beint að þjóðfélagsbreytingum sem endurspeglast í menningu og listum. Upplýsingin og rómantíkin verða könnuð á svipaðan hátt með tilliti til samfélagsbreytinga og hvernig sjá má merki þessara stefna í nútímamenningu.
    SAGA2FR05
    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
    • aðgreiningu menningarhugtaksins í hlutlæga og huglega menningu
    • mismunandi heimildum, s.s. texta, myndmáli og fornleifum af ýmsu tagi
    • ólíkum sviðum menningar og tengsl þeirra við upphaf sitt
    • framlagi ólíkra menningarheilda til nútímamenningar
    • menningarframlagi ólíkra menningasvæða
    Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
    • greina helstu þætti menningar og hvernig þeir endurspegla menninguna og þjóðfélagshætti
    • meta menningarframlag ólíkra menningarsvæða til skilnings á nútímasamfélagi
    • nýta sagnfræðilega texta á íslensku og erlendum tungumálum
    • meta áreiðanleika heimilda á gagnrýninn hátt og nýta sér fjölbreytni þeirra í verkefnavinnu
    • vinna sjálfstætt og á gagnrýninn hátt
    Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
    • bera saman ólíkar menningarheildir á ýmsum tímaskeiðum
    • geta ályktað út frá einu sviði menningar yfir á annað
    • koma þekkingu sinni á framfæri með fjölbreyttum hætti
    • geti tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðu með jafningjum um viðfangsefni sem tekin eru fyrir í áfanganum
    • beita gagnrýnni hugsun
    Ekki er gert ráð fyrir lokaprófi. Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu, hópverkefnum og smærri prófum. Áherslan verður á sjálfstæð vinnubrögð.