Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425998578.53

  Átök á 20. öldinni
  SAGA3ÁS05
  32
  saga
  átakasvæði í heiminum
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verða tekin fyrir helstu átök 20. aldar. Sérstök áhersla verður lögð á heimsstyrjaldirnar tvær, kalda stríðið og átökin Mið – Austurlöndum. Einnig verður uppgangur stórvelda í Asíu á 20. öld skoðaður. Áhersla verður á hugmyndafræðilegan bakgrunn átakanna og afleiðingar þeirra fyrir samskipti þjóða.
  SAGA2FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu sögulegum atburðum og átökum á 20. öld
  • hver sögulegur bakgrunnur átakanna er
  • helstu hugtökum sem tengjast atburðunum og átökunum
  • ólíkum hugmyndafræðilegum stjórnmálastefnum sem höfðu áhrif á tímabilinu
  • áhrifum átakanna á stöðu heimsmála í dag
  • áhrifum átakanna á samskipti þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um efni áfangans, bæði á íslensku og erlendu máli, og túlka þær
  • greina orsakasamhengi og setja efni áfangans í sögulegt samhengi
  • beita gagnrýnni hugsun og meta áreiðanleika heimilda
  • beita sagnfræðilegum aðferðum við úrvinnslu og skráningu heimilda
  • nota ólík miðlunarform til að miðla sögulegu efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir orsökum átaka á tímabilinu
  • geti ályktað um orsakasamband atburða í víðu sögulegu samhengi
  • koma þekkingu sinni og skilningi á efninu á framfæri með fjölbreyttum hætti
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningum um efni áfangans
  • geta metið alþjóðleg átök út frá eigin forsendum og skilningi
  Ekki er gert ráð fyrir lokaprófi. Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu, hópverkefnum og smærri prófum. Áherslan verður á sjálfstæð vinnubrögð.