Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425998902.18

  Þýska 2
  ÞÝSK1ÞS05(SB)
  31
  þýska
  málfræði og skilningur, málnotkun, Þýska
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa nemendur enn frekar í framburði, lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í að tjá sig um liðna atburði og bjarga sér við einfaldar, hversdagslegar aðstæður
  ÞÝSK1ÞO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
  • helstu grundvallarþáttum þýsks málkerfis
  • Þýskalandi, þýskumælandi löndum og einstökum þáttum þýskrar menningar
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, upplýsingar og fyrirmæli
  • skilja einfalda texta af ýmsu tagi í nútíð og núliðinni tíð
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntatexta
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita málsniði við hæfi
  • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
  • geta ritað stutta texta í nútíð og núliðinni tíð
  • geta dregið sjálfur ályktanir um málfræðilegar reglur og notkun þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður og beita viðeigandi málsniði
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og persónulegri reynslu
  • rita einfalda texta um málefni og atburði í nútíð og núliðinni tíð
  • nota rök– og gagnrýna hugsun
  Skriflegt og munnlegt mat á málfærni, málnotkun og grunnþáttum í uppbyggingu málsins. Metin eru hópverkefni, ástundun og sjálfstæð vinnubrögð