Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426064689.0

  Stærðfræði – Heildun, runur og raðir
  STÆR3HE05
  68
  stærðfræði
  1.stigs deildarjöfnur., heildun, runur og raðir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er unnið með stofnföll falla, óákveðið og ákveðið heildi og heildunaraðferðir. Deildajöfnur af fyrsta stigi eru skoðaðar og runur og raðir.
  STÆR3DF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum deildunar og heildunar
  • stofnföllum og óákveðnu heildi
  • ákveðnu heildi og flatarmáli undir ferli falls
  • tölulegri nálgun heildis
  • hlutheildun, heildun með innsetningu og heildun ræðra falla
  • rúmmáli snúða þegar flatarmáli er snúið um ása hnitakerfisins
  • deildajöfnum af fyrsta stigi og hagnýtingu þeirra
  • endanlegum og óendanlegum runum og röðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita reglum um ákveðið og óákveðið heildi í lausn fjölbreyttra verkefna
  • heilda með aðferðum eins og innsetningu, hlutheildun og liðun í stofnbrot
  • beita reglum um ákveðið heildi til að finna flatarmál og rúmmál
  • leysa fyrsta stigs deildarjöfnur
  • nota fyrsta stigs deildajöfnur til að leysa hagnýt dæmi
  • vinna með runur og raðir og geti fundið markgildi þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi
  • fylgja röksemdarfærslu í mæltu máli og texta og rakið sannanir í námsefninu