Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426087588.61

  Prent- og ljósmyndasaga
  SGHM2SG05
  1
  Saga grafískra miðla
  Saga grafískra miðla
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur sögu grafískra miðla, allt frá fyrstu ritun til ljósmynda og prentunar í samtímanum. Samfélagsleg áhrif grafískra miðla verða rannsóknarefni áfangans og þau merkingarfræðilegu og siðferðislegu álitamál sem sprottið hafa út frá hagnýtingu þeirra. Nemendur fá góða innsýn í mótun þessara miðla og öðlast skilning á þeirri hugmyndafræði sem býr að baki þeim og á tengslum þeirra við samfélagið á okkar tímum.
  LIME1LI05, LIME1ML05, LIME2ME05, LIST1FG05 (LIM1A05, LIM2A05, LIM2B05, LIS1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögulegri, stílfræðilegri og hugmyndafræðilegri þróun grafískra miðla.
  • áhrifum grafískra miðla á þróun samfélagsins.
  • áhrifum grafískra miðla á samskiptamynstur samfélaga.
  • beitingu grafískra miðla í áróðursskyni.
  • áhrifum grafískra miðla á sjálfsímynd fólks.
  • áhrifum ímynda á ráðandi hugmyndir í samfélaginu.
  • áhrifum þátta eins og lýsingar, skurðar og sjónarhorns á merkingu myndar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina fjölbreytilega beitingu og áhrif grafískra miðla í samfélagslegum tilgangi.
  • nota ólíkar greiningaraðferðir við greiningu ljósmynda.
  • túlka merkingu ljósmynda og prentefnis.
  • greina samspil texta og myndar í prentmiðlum og álitamál varðandi merkingu.
  • afla upplýsinga og heimilda um grafískra miðla.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera grein fyrir athugunum sínum á eðli, hlutverki og áhrifum grafískra miðla. Námsmat: verkefnamat, frammistöðumat.
  • vinna í hópi nemenda að rannsóknum á grafískum miðlum. Námsmat: frammistöðumat.
  • skoða framsetningu efnis í grafískum miðlum á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Námsmat: verkefnamat.
  • nota fjölbreyttar og skapandi aðferðir til að tjá skoðanir og niðurstöður athugana sinna á grafískum miðlum. Námsmat: verkefnamat, frammistöðumat.
  Verkefnavinna, jafningjamat, frammistöðumat, sjálfsmat og símat (ástundun, þátttaka og framfarir).