Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426089101.95

  Ljósmyndun 2
  LJÓM2SV05
  1
  Ljósmyndun
  Sjálfstæð vinnubrögð
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn byggir á að nemendur hafi grunnþekkingu í undirstöðuatriðum starfænnar ljósmyndunar. Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum við myndatöku, eftirvinnslu og framsetningu ljósmyndaverka. Nemendur öðlast færni í að nýta viðeigandi tæki og hugbúnað. Lögð er áhersla á þróun hugmynda og leit að nýju sjónarhorni og samhengi. Nemendur vinna að verkum sínum í samráði við kennara og kynna þau reglulega fyrir samnemendum. Nemendur skoða mismunandi útfærsluleiðir og rannsaka hvaða aðferðir henta hverju viðfangsefni best. Fræðileg umfjöllun og túlkun myndmáls skipa mikilvægan sess í áfanganum. Nemendur öðlast þjálfun í að vinna margs konar myndefni fyrir prent - og skjámiðla.
  LJÓR2LM05, SJLI1TE05, SJLI1MH05, GRHÖ1GH05 (LJÓ2A05, SJL 1A05, SJL1B05, GRA2A05 )
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnþáttum stafrænnar ljósmyndunar; myndatöku, eftirvinnslu og birtingu.
  • þeim tækjum sem notuð eru í ljósmyndun.
  • þeim hugbúnaði sem notaður er til eftirvinnslu.
  • birtingarmöguleikum.
  • hvernig mismunandi sjónarhorn hafa áhrif.
  • mikilvægi myndlæsis og og þeim áhrifum sem ljósmyndir geta haft.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna sjálfstætt að verkum sínum.
  • þróa eigin hugmyndir.
  • nota viðeigandi hugbúnað til eftirvinnslu.
  • nota tæki og búnað á réttan hátt miðað við aðstæður.
  • vinna ljósmyndir fyrir prent og skjámiðla.
  • kynna og koma verkum sínum á framfæri.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér ljósmyndun til persónulegrar sköpunar á framsækinn og áhrifamikinn hátt. Námsmat: leiðsagnar- og frammistöðumat.
  • nota tæki og velja hugbúnað sem tengist ljósmyndun á réttan og markvissan hátt. Námsmat: frammistöðumat.
  • ræða á gagnrýninn hátt um eigin verk og annarra og útskýra myndir sínar í mæltu máli og myndrænt. Námsmat: sjálfs- og frammistöðumat.
  • tengja eigin verk við ríkandi stefnur og strauma í listum og menningu samtímans. Námsmat: frammistöðumat.
  • standa fyrir kynningu á eigin verkum. Námsmat: frammistöðumat.
  • koma verkum sínum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Námsmat: leiðsagnar- og frammistöðumat.
  Leiðsagnarmat, frammistöðumat, jafningamat og sjálfsmat.