Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426151076.5

  Enska 3 - Ritun, orðaforði, bókmenntir og menning
  ENSK3RO05
  70
  enska
  Ritun, bókmenntir, menning, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Aðaláhersla lögð á fræðilegan orðaforða og notkun hans. Unnið mjög markvisst með ritað mál, uppsetningu, orðaforða og málfar. Fjallað um bókmenntir, stefnur og stíl. Einnig verður lögð áhersla á munnlega þjálfun.
  10 einingar á hæfniþrepi 2
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem enska er notuð sem móðurmál eða fyrsta mál
  • bæði á fræðilegum og þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda
  • dýpri merkingu texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina og skilja málfarsmun á mismunandi málsvæðum og við mismunandi aðstæður
  • lesa margs konar texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • tjá sig skýrt, munnlega og skriflega um málefni sem hann hefur kynnt sér
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, fræðigreinar og annað flóknara efni
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara gagnrökum á viðeigandi hátt
  • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt fyrir áheyrendum
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunaraðferðum sem við eiga
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.