Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426152331.91

  Menning, saga, ritun og akademískur orðaforði
  ENSK3SR05
  89
  enska
  Menning, akademískur orðaforði, ritun, saga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er unnið með fjölbreytta og flókna texta, bæði bókmenntalega og fræðilega. Menningarheimar enskunnar kannaðir gegnum bókmenntir, kvikmyndir o.fl. Áfram lögð mikil áhersla á ritun og tjáningu í rituðu máli.
  5 einingar á hæfniþrepi 3
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða í ræðu og riti sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  • sögu og menningu á helstu málsvæðum enskunnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns texta sem gera kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi texta
  • skilja vel almennt talað mál við mismunandi aðstæður og nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
  • skrifa margskonar texta, formlega og óformlega, svo til hnökralaust og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka fullan þátt í umræðum, skoðanaskiptum og rökræðum um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg málefni af lipurð og kunnáttu
  • lesa flóknari texta, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.