Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426153205.2

  Auðlinda- og umhverfisfræði
  AUUM1AU05
  2
  umhverfis- og auðlindafræði
  tengsl manns og náttúru og nýting hans á auðlindum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Fjallað verður um tengsl manns og náttúru hvað varðar jarðefni, lofthjúp, vatn og lífríki. Einnig um nýtingu náttúruauðlinda í landbúnaði, sjávarútvegi, ferðaþjónustu og orkuvinnslu. Þá verða helstu hugtök er lúta að umhverfisfræði kynnt s.s mengun, endurnýjanlegar og óendurnýjanlegar auðlindir, sjálfbær þróun, náttúruvernd og alþjóðlegar skuldbindingar. Lögð verður áhersla á sjálfstæða vinnu nemenda eftir áhugasviðum og umræðum um efni áfangans. Einnig verða vettvangsferðir gildur hluti námsins.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu sjálfbær þróun
  • endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum auðlindum
  • samspili jarðar, lofthjúps, vatns og lífríkis
  • tengslum og áhrifum manns á náttúru
  • hlýnun jarðar, orsökum, afleiðingum og ábyrgð einstaklingsins
  • nýtingu landbúnaðar, sjávarútvegs, ferðaþjónustu og orkuvinnslu á auðlindum
  • vistvænni nýtingu atvinnugreina á umhverfinu
  • mengun í lofti, láði og legi
  • hugtakinu vistspor
  • flokkun sorps og endurnýtingu
  • alþjóðlegum skuldbindingum og samningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leggja sjálfstætt mat á áhrif mannsins á umhverfið
  • meta áreiðanleika upplýsinga um umhverfismál
  • miðla efni munnlega og skriflega um umhverfismál og auðlindanýtingu
  • taka þátt í umræðum um umhverfismál og auðlindanýtingu
  • sýna ábyrga hegðun í umhverfismálum og auðlindanýtingu
  • vinna með öðrum að lausnum í umhverfis- og auðlindamálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • umgangast náttúruna af ábyrgð ...sem er metið með... umræðum og verkefnavinnu
  • leggja mat á auðlindanýtingu og umgengni við náttúruna í sinni heimabyggð ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • meta áhrif mannsins á umhverfið ...sem er metið með... verkefnavinnu og umræðum
  • taka rökstudda afstöðu til álitamála í umhverfismálum og auðlindanýtingu ...sem er metið með... verkefnavinnu og umræðum
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Virkni nemenda í kennslustundum og vettvangsferðum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum.