Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426175053.22

  Hugmynda- og skissuvinna
  GRHÖ3HS05
  3
  Grafísk hönnun
  Hugmynda- og skyssuvinna
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum vinna nemendur að þematengdum verkefnum á sviði grafískrar hönnunar. Veitt er þjálfun í hugmynda- og skissuvinnu og nauðsynlegri tækni til að útfæra hugmyndir og fullvinna verk. Áhersla er á skapandi hugsun, gagnrýna sýn og sjálfsskoðun. Lögð er áhersla á að nemendur nýti sér þá sérhæfðu þekkingu og færni sem þeir hafa aflað sér í ljósmyndun, myndvinnslu, kvikmyndun og grafískri hönnun. Nemendur kynna verk sín reglulega og allt vinnuferli þarf að vera sýnilegt á vinnslutíma, frá hugmynd að lokaverki. Fræðileg umfjöllun og túlkun myndmáls skipa mikilvægan sess í áfanganum. Nemendur þurfa að fylgjast vel með því sem er að gerast í listum og menningu líðandi stundar og heimsóknir á söfn og sýningar er því mikilvægur þáttur í náminu.
  SJLI1TE05, SJLI1MH05, GRHÖ1GH05, GRHÖ2AU05, GRHÖ3PH05, LJÓR2LM05, VEFH1GR05, VSTÆ3LS05 (SJL1A05, SJL1B05, GRA2A05, GRA2B05, GRA3A05, LJÓ2A05, VEF1A05, VEL3A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig nýta má þá sérhæfðu þekkingu sem hann hefur aflað sér til framsetningar á eigin verkum.
  • þeim tækjum og hugbúnaði sem nauðsynlegur er við verkefnavinnu.
  • mikilvægi þess að fylgjast vel með því sem er að gerast í listum og menningu líðandi stundar.
  • sinni sérstöðu og einstaklingsstyrk.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja og vinna heildstæð verk sem byggja á sérhæfðri þekkingu í ljósmyndun, myndvinnslu, kvikmyndun og grafískri hönnun.
  • rökstyðja ákvarðanir á faglegum grunni.
  • kynna og greina frá inntaki verka sinna á skýran, skipulagðan og greinargóðan hátt.
  • afla sér nauðsynlegrar viðbótarþekkingar.
  • lesa og útskýra verk annarra af víðsýni og þekkingu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa hugmyndir sínar og sýna áræðni við útfærslu þeirra og túlkun. Námsmat: leiðsagnar- og frammistöðumat.
  • fjalla um og meta eigin verk á upplýstan og greinargóðan hátt. Námsmat: sjálfsmat- og frammistöðumat.
  • greina, tjá sig um og meta verk annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi. Námsmat: frammistöðumat.
  • nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun. Námsmat: frammistöðumat.
  • skila af sér heilsteyptum fullbúnum verkum og koma þeim á framfæri. Námsmat: leiðsagnar-, frammistöðu-, jafningja- og sjálfsmat.
  Leiðsagnarmat, frammistöðumat, jafningjamat og sjálfsmat.