Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426235981.08

  Heimildamyndagerð
  KVMG2HE05
  9
  kvikmyndagerð
  heimildarmyndir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur læra undirstöðuatriði heimildamyndagerðar, frá hugmynd að fullgerðri kvikmynd. Farið verður í öll framleiðslustig heimildamyndagerðar: Í forframleiðslu að velja viðfangsefni, þróa hugmynd, útbúa handrit og gera fjárhags- og upptökuáætlun; í framleiðslu að skoða skipulag og upptökur. Í eftivinnslu verður farið í klippingu, hljóðsetningu, litaleiðréttingu og annað sem til þarf til að gera heimildakvikmynd sýningarhæfa. Lögð er áhersla á fræðilegan bakgrunn og sögu heimildamyndagerðar.
  KVMG2FK05, LIME1LI05, LIME1ML05 (KVI2A05, LIM1A05, LIM2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hlutverki heimildamynda í flóru kvikmyndanna.
  • helstu stefnum og straumum í heimildakvikmyndagerð.
  • grunnþekkingingu á framleiðsluferli heimildamyndar, s.s. beitingu tækja, notkun forrita, klippinigu, forvinnslu, eftirvinnslu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilgreina helstu stefnur í heimildamyndagerð.
  • velja viðfangsefni, þróa hugmynd og útfæra í handriti.
  • skipuleggja og undirbúa heimildamynd til upptöku.
  • taka upp, klippa og fullvinna heimildamynd.
  • sýna og kynna eigin heimildamynd, taka á móti uppbyggilegri gagnrýni og þjálfa sig í að gagnrýna verk samnemenda.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita rannsóknarvinnu til að velja viðfangsefni og kynna fyrir samnemendum. Námsmat: leiðsagnarmat.
  • fullvinna hugmynd að heimildamynd í formi handrits og kynningar. Námsmat: leiðsagnarmat.
  • taka upp, klippa og eftirvinna heimildamynd. Námsmat: leiðsagnarmat og verkefnamat.
  • sýna og kynna fullbúna heimildamynd. Námsmat: frammistöðumat og sjálfsmat.
  Leiðsagnarmat, frammistöðumat, verkefnamat, sjálfsmat, jafningjamat og símat (ástundun, þátttaka og framfarir).