Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426237455.46

  Lærdómsöld til fullveldis
  ÍSLE3LF05
  87
  íslenska
  bókmenntasaga 1550-1900, lærdómsöld, raunsæi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað verður um bókmenntasögu frá 1550 til 1900. Lesnir verða fjölbreyttir textar. Nemendur túlka þá og setja í samhengi við eigin reynslu og skoðanir. Hugtök í beyginga- og setningafræði dýpkuð og nemendur þjálfast í beitingu þeirra. Einnig þjálfast nemendur í samræðum um álitamál. Farið verður dýpra í heimildavinnu, heimildarýni og meðferð tilvitnana. Nemendur ná betri tökum að setja upp ritgerðir og ganga frá texta.
  10 einingar á hæfniþrepi 2
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum varðandi sögu (tíma, sögusviði, boðskap o.fl.), ljóðstíl (myndmáli og stílbrögðum) og bragfræði
  • helstu stefnum og straumum frá 1550-1900
  • helstu hugtökum málfræði og setningafræði
  • gildi rannsóknarspurningar
  • heimildavinnu og úrvinnslu tilvitnana
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta; svo sem fræðitexta, skáldsögu og ljóð
  • beita bókmenntahugtökum
  • tengja texta við ákveðin tímabil
  • beita hugtökum í málfræði til að móta eigin stíl
  • nota mismunandi málsnið
  • eiga samræður um álitamál
  • flytja erindi á áheyrilegan hátt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda (heimildarýni)
  • tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim
  • setja upp ritgerðir og ganga frá texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka dýpri merkingu texta og fært rök fyrir máli sínu
  • taka þátt í fordómalausum skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og taka á mótrökum í ræðu og riti og bregðast við athugasemdum um eigin verk
  • skrifa margskonar texta með mismunandi málsniði á blæbrigðaríkan hátt og fylgja rithefðum
  • vera skapandi í skrifum sínum
  • meta og nota frumheimildir á viðurkenndan hátt
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn