Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426239085.89

  Fornöld og miðaldir
  ÍSLE3FM05
  112
  íslenska
  fornbókmenntir, málfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað verður um bókmenntasögu frá 800 til 1550. Nemendur beita helstu hugtökum bókmenntafræði. Lesnir verða fjölbreyttir textar. Meginbreytingar í málinu verða kynntar. Nemendur skrifa bókmenntaritgerð byggða á rannsókn. Farið verður dýpra í heimildavinnu, heimildarýni og meðferð tilvitnana. Nemendur kynna eigin rannsókn og sitja fyrir svörum. Hugtök í beyginga- og setningafræði verða kynnt nánar og skilningur á þeim dýpkaður.
  10 einingar á hæfniþrepi 2
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • bókmenntum og menningu tímabilsins 800-1550
  • helstu bókmenntahugtökum
  • helstu hugtökum í bragfræði
  • þróun orðaforðans og grundvallarbreytingum á málkerfi íslenskunnar
  • helstu hugtökum í málfræði og setningafræði
  • lögmálum bókmenntaritgerða
  • gerð rannsóknaspurninga og mikilvægi úrvinnslu heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita bókmenntahugtökum
  • nota menningarlegar vísanir í eigin texta
  • nota mismunandi málsnið
  • nýta málfræði- og stílfræðihugtök í umræðum um málið og þróun þess
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan texta á vönduðu máli með fjölbreyttum orðaforða
  • beita innsæi og ímyndunarafli í ræðu og riti
  • eiga samræður um álitamál
  • flytja mál sitt á áheyrilegan hátt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda
  • tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera gagnrýninn í hugsun og hafa lýðræði, mannréttindi og jafnrétti að leiðarljósi
  • draga ályktanir og færa rök fyrir skoðun sinni
  • þroska bókmenntasmekk sinn og lesa sér til ánægju
  • átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og túlka dýpri merkingu texta
  • nýta málsögu til skilnings á fornum textum
  • skilja menningu ólíkra tíma
  • setja fram skoðanir sínar og virða skoðanir annarra
  • rökræða bókmenntaverk, t.d. siðferðileg álitamál
  • vera skapandi í málnotkun
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn.