Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426434077.45

  Upplýsingatækni
  UPPT1OF05
  12
  upplýsingatækni
  Upplýsingatækni
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum er lögð áhersla á að nemendur læri á MS Office upplýsingatæknipakkann með megin áherslu á ritvinnsluna Word og töflureikninn Excel en kynnist jafnframt glærugerðarforritinu Power Point. Nemendur læra jafnframt að nýta tölvukerfi skólans í námi sínu. Leitast er við að kynna nemendum fyrir mismunandi tegundum af sameiginlegri skjalavinnslu sem og skjalavörslu á netinu. Fyrirbærið alnetið er einnig skoðað og fjallað um siðfræði þess, höfundarrétt, netöryggi og persónuvernd. Áhersla er lögð á að nemendur velti fyrir sér eigin gildum varðandi samskipti á netinu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skjalavistunaraðferðum í tölvukerfi skólans sem og hvað sameiginlegt skráarsvæði er og hver gagnsemi þeirra er, t.d. DropBox eða SkyDrive
  • mikilvægi tölvunnar í námi og lífinu öllu
  • mismnandi eiginleikum ritvinnslu, töflureiknis, glærugerðarforrits
  • MS Office hugbúnaðarpakkanum ásamt eiginleikum Office 365 til vinnslu og vörslu skjala á netinu
  • virkni Google Docs til vinnslu og vörslu skjala á netinu
  • siðfræði alnetsins, sem og kostum þess og göllum ásamt eigin gildum er snúa að netnotkun, niðurhali og miðlun upplýsinga á netinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vista skjöl á mismunandi svæðum í tölvukerfi skólans
  • nota sameiginlega skráarsvæðið DropBox sér til gagns
  • velja aðferðir og verkfæri sem henta ólíkum verkefnum í upplýsingatækni
  • vinna og setja upp skjöl í ritvinnslu, t.d. ritgerðir á mismunandi hátt
  • hagnýta eiginleika töflureikna, formúlur, jöfnur og myndrit til að vinna með töluupplýsingar
  • gera glærukynningu með markvissri framsetningu upplýsinga
  • nota Google Docs til vinnslu og vörslu skjala
  • greina helstu hættur sem snúa að persónuvernd og samskiptum á netinu
  • nota tölvuna og netið sér til gagns á ábyrgan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér upplýsinga og bera saman eiginleika mismunandi tegunda af sameiginlegum skráarsvæðum
  • bera saman og meta eiginleika mismunandi upplýsingatækniforrita
  • skipuleggja varðveislu gagna sinna
  • meta efni af netinu á gagnrýninn hátt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.