Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426448139.86

  Yndislestur
  ENSK2YL05
  51
  enska
  Yndislestur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er ætlaður þeim nemendum sem hafa áhuga á lestri. Megináhersla er lögð á upplifun og skilning og að nemendur lesi sér til ánægju. Nemendur fá bókalista og velja sér fimm verk eftir enskumælandi höfunda. Þeir gera svo grein fyrir skáldsögunum munnlega í sérstökum viðtalstímum. Ekki er gert ráð fyrir föstum kennslustundum.
  8+ að loknum grunnskóla eða 8+ úr ENSK2HA05 eða ENSK2HA05 + ENSK2HB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem enska er notuð sem móðurmál
  • ólíkum viðhorfum og gildum í þeim löndum þar sem enska er notuð og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins munnlega
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa bókmenntaverk fyrir unglinga eða á sambærilegu stigi
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um innihald skáldsagnanna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðarnir eru tjáð, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og tjá skoðanir sínar munnlega
  • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu texta
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni
  Símat – munnleg próf.