Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426581931.14

  Listir og menning 1
  LIME1LI05
  3
  listir og menning
  Listsköpun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist þeim menningarþáttum sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Nemendur rannsaka ýmsa þætti lista- og menningarlífsins, þar á meðal myndlist, hönnun, leiklist og kvikmyndagerð. Nemendur skoða áhrif og tilgang lista í samfélaginu og í sögulegu samhengi, meðal annars með tilliti til virkni listalífs og hagrænna áhrifa. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynnist vel leiklist, kvikmyndagerð og grafískri hönnun. Ennfremur skoða nemendur hefðir í menningu og listum á Íslandi. Nemendur vinna í hópum þar sem farið er í vettvangsheimsóknir á vinnustofur listamanna aflað um þá heimilda til kynningar. Heimsóknunum er ætlað að veita nemendum betri innsýn í hinar ýmsu listgreinar og efla hæfni sína til skapandi starfa.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • listnámi á sviði leiklistar, kvikmyndalistar og grafískrar hönnunar.
  • starfsumhverfi leikara, kvikmyndagerðarmanna og grafískra hönnuða.
  • viðtalstækni.
  • framsetningu efnis til kynningar.
  • tengslum milli listgreina.
  • mikilvægi lista í menningarlegu samhengi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna hópverkefni
  • gera spurningalista fyrir viðtal
  • afla upplýsinga/heimildaleit
  • rannsóknavinnu á vettvangi
  • taka viðtöl
  • vinna úr upplýsingum
  • undirbúa kynningu
  • flytja fyrirlestur
  • meta verkefni annarra
  • velja sér áherslusvið innan listnámsbrautarinnar út frá eigin áhuga og styrk
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera grein fyrir sérstöðu leiklistar, kvikmyndunar og grafískra hönnunar sem listgreina. Námsmat: verkefnamat, frammistöðumat.
  • ræða á gagnrýninn hátt um áhrif lista og menningar í samfélaginu. Námsmat: frammistöðumat og jafningjamat.
  • nýta heimildir á viðurkenndan hátt og gæta að höfundarrétti/sæmdarrétti. Námsmat: verkefnamat, frammistöðumat og jafningjamat.
  • vinna úr og miðla á marvissan hátt menningalegu efni. Námsmat: verkefnamat, leiðsagnarmat og jafningjamat.
  • tengja efni áfangans við ríkjandi strauma og stefnur í listum og menningu líðandi stundar. Námsmat: leiðsagnarmat og jafningjamat.
  • kynna niðurstöður sínar á skýran og fjölbreytilegan hátt. Námsmat: frammistöðumat og jafningjamat.
  Símat (ástundun, þátttaka, framfarir), verkefnamat, leiðsagnarmat, jafningjamat.