Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426586525.21

  Málnotkun og lestur
  ÞÝSK1SM05
  51
  þýska
  aukasetningar, fallbeyging lýsingarorða, málnotkun í nútíð og núliðinni tíð, stigbreyting, þolmynd
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áherslan er á nánasta umhverfi nemandans: heimilið, matur, tíska og smekkur, skólinn og starfið. Í tengslum við þessi þemu er siðum og samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur eru áfram þjálfaðir í öllum málfærniþáttum, hlustun, lesskilningi, ritun og tali með aukinni áherslu á tjáningu. Ný og flóknari málfræðiatriði eru tekin fyrir. Jafnframt eru gerðar meiri kröfur um að nemendur tileinki sér fjölbreyttan orðaforða með lestri lengri texta. Viðfangsefni í þessum áfanga eru á stigi A2 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
  ÞÝSK1MÁ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem er nauðsynlegur til þess að mæta hæfniviðmiðum áfangans, en hann tengist að mestu mat og drykk, hýbýlum og heimilisstörfum, klæðnaði, útliti, skóla og starfi
  • borðsiðum og helstu samskiptavenjum á heimili, á veitingahúsum og í skóla
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • uppbyggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli
  • beygingu lýsingarorða, fjölbreyttri notkun tíða í sagnorðum og einfaldri þolmynd
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfalda texta sem tengjast áherslusviðum áfangans eða eigin áhugamálum
  • fylgjast með frásögnum um kunnuglegt efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • fylgja aðalatriðum í samtali tveggja eða fleiri þegar rætt er um almenn efni og talað er skýrt og áheyrilega, jafnframt að geta borið fram spurningar sem tengjast efninu
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga t.d. varðandi innkaup og daglegt líf á heimilinu
  • panta á kaffi- eða veitingahúsi, lýsa persónum, útliti og fatnaði
  • ræða við aðra um athafnir daglegs lífs eða reynslu sína
  • nota aukasetningar í ræðu og riti og segja frá orsakasamhengi og tilgangi
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir, t.d. liðnum atburðum eða framtíðaráformum
  • skrifa ferilskrá og stöðluð bréf þar sem t.d. er sótt um vinnu
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntum/léttlestrarbókum og geta svarað spurningum úr þeim efnislega
  • nota þau málfræðiatriði sem eru tekin fyrir í áfanganum til að tjá sig markvissar, bæði í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum og geta brugðist rétt við ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • eiga samskipti við þýskumælandi aðila um dagleg efni, t.d. á heimili, á veitingahúsi og í verslun og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum ...sem er metið með... verkefnavinnu og samtalsæfingum
  • tjá sig betur en áður í ræðu og riti um eigin skoðanir og tilfinningar með því að bæta við lýsingum, orsök og tilgangi ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • tileinka sér aðalatriðin í fjölbreyttum textum og geta dregið ályktanir af því sem er lesið ...sem er metið með... lesskilningsverkefnum og samræðum
  • fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum um kunnuglegt efni úr fjöl- og myndmiðlum ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • skrifa samhangandi texta um þekkt efni, tengja atriði og gera grein fyrir orsakasamhengi og tilgangi ...sem er metið með... ritunarverkefnum
  • greina aðalatriði og afla sér upplýsinga úr mismunandi textum og geta dregið ályktanir af því sem hann les ...sem er metið með... verkefnavinnu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. Gert er ráð fyrir að bæði munnlegt og skriflegt lokamat verði í áfanganum.