Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426598395.86

  Kvikmyndagreining
  SPÆN2KV05
  18
  spænska
  kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur kynnast spænskri og rómansk-amerískri kvikmyndagerð. Áhersla er lögð á þemavinnu, munnlegar kynningar auk talæfinga.
  SPÆN2SK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, bæði munnlega og skriflega
  • gerð kvikmynda og helstu sjónarhornum við túlkun þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja megininntak samræðna og fjölmiðlaefnis, einkum um kunnugleg umræðuefni
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi af meira öryggi en áður
  • lesa margs konar gerðir texta
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og af meira öryggi en áður og beita málfari við hæfi
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • skrifa samfellda texta af ýmsum toga, s.s. útdrætti, endursagnir og frásagnir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa texta um sjálfan sig og umhverfi sitt eða annað efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  • greina megininntak talaðs máls af ýmsum toga, einkum um kunnugleg umræðuefni ...sem er metið með... verkefnum
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt ...sem er metið með... verkefnum
  • taka þátt í skoðanaskiptum af meira öryggi en áður og nota til þess viðeigandi orðaforða ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • tjá sig á skýran hátt í ræðu og riti og beita tungumálinu af nákvæmni við ýmiss konar aðstæður ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  Símatsáfangi í formi verkefna og kynninga.