Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426666987.38

  Menningarsaga spænskumælandi heims
  SPÆN2ME05
  19
  spænska
  menning spænskumælandi þjóða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu og sögu spænskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Viðfangsefni tengjast m.a. daglegu lífi og liðnum atburðum.
  SPÆN2SK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • helstu grundvallarþáttum spænska málkerfisins
  • spænskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, fyrirmæli og stuttar frásagnir
  • lesa einfalda texta af ýmsu tagi og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • tjá sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
  • segja einfalda sögu og lýsa liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
  • skrifa stutta texta í nútíð, þátíð og núliðinni tíð, svo sem einföld persónuleg bréf, skilaboð, boðskort og samtöl
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa texta efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
  • skilja talað mál um kunnugleg efni
  • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða, m.a. í blöðum og tímaritum
  • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
  • skrifa einfalda texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
  Símat í formi verkefna og kynninga sem nemendur vinna jafnt yfir önnina.