Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426670608.06

  Vísindadagar
  ÞEMA1VD01
  1
  Þemavinna
  Vísindaleg vinnubrögð, frumkvæði og virkni
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  Vísindadagar eru skipulagðir innan skólans sem sjálfstæð og einingabær vinna. Á þeim tíma leggst hefðbundin kennsla niður og nemendur vinna í hópum við valin viðfangsefni í þrjá daga (20 klst). Viðfangsefnin eru ákveðin með góðum fyrirvara og undirbúningur hefst strax við upphaf annar. Markmiðið með vísindadögum er að nemendur kynnist því hvað til þarf svo hægt sé að svara á vísindalegan hátt áleitnum spurningum, jafnvel úr daglegu lífi og umhverfi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi undirbúnings og þátttöku til að ná árangri sem einstaklingur
  • óhefðbundnu skólastarfi og margvíslegum tækifærum sem því fylgja til náms og þroska
  • mikilvægi vinnu, skipulags og útsjónarsemi til að framkvæma vel heppnaða athugun
  • vísindalegum vinnubrögðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með öðrum að settu markmiði
  • skipuleggja tíma sinn
  • setja fram niðurstöður athugana á skýran hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka ábyrgð á eigin vali
  • hafa áhrif á þróunar- og undirbúningsstarf
  • sýna tillitssemi, hlusta á ólík sjónarmið og komast að niðurstöðu
  • velja heppilega leið til að sýna og kynna niðurstöður athugana
  Vinnuframlag og virk þátttaka nemandans er metin. Einnig er tekið mið af árangri hópsins í heild. Námsmat byggir á mælanlegri virkni við undirbúning athugana, við framkvæmd þeirra og loks kynningu á niðurstöðum í máli og myndum