Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426672068.83

  Inngangur að náttúru- og raunvísindum
  INGA1NR05
  2
  Inngangur
  Náttúru- og raunvísindi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur kynnist náttúru- og raunvísindum á fjölbreyttan hátt og tengslum þeirra innbyrðis. Einnig verður lögð áhersla á vettvangsferðir og að nemendur læri að þekkja umhverfið sitt. Nemendur kynnist vísindalegum vinnubrögðum og vísindalegri hugsun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rannsóknaraðferðum í náttúru- og raunvísindum
  • helstu viðfangsefnum náttúru- og raunvísinda
  • gildi vísindalegra vinnubragða
  • SI-einingakerfinu
  • helstu hugtökum í náttúru-i og raunvísindum
  • vistfræði og vistkerfum
  • frumu- og vefjagerð mannslíkamans
  • lífrænum og ólífrænum efnum náttúrunnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna verklegar æfingar
  • beita öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum
  • afla gagna og vinna úr þeim á vísindalegan hátt
  • túlka og lesa úr niðurstöðum athugana
  • spyrja gagnrýninna spurninga
  • færa rök fyrir máli sínu
  • greina einföld álitaefni og hvernig viðhorf og túlkun athugandans getur haft áhrif
  • vinna með öðrum á uppbyggilegan hátt að lausn viðfangsefna
  • meta vinnuframlag sitt og setja sér raunhæf markmið
  • koma frá sér upplýsingum skriflega og munnlega á vandaðan hátt
  • lesa í náttúruna og átta sig á hvað hefur mótað hana
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • temja sér sjálfstæði í vinnubrögðum ...sem er metið með... skýrslum, vettvangsferðum og verkefnum
  • tileinka sér nákvæmni í vinnubrögðum ...sem er metið með... skýrslum, vettvangferðum og verkefnum
  • tengja þekkingu í náttúruvísindum við daglegt líf og umhverfi sitt ...sem er metið með... vettvangsferðum og verkefnavinnu
  • stunda nám í náttúru- og raunvísindagreinum á framhaldsskólastigi
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Virkni nemenda í kennslustundum, á lesstofu og í vettvangsferðum er metin. Lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og styttri próf eftir atvikum.