Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426673384.58

  Hugmyndavinna
  MYNL2HU05
  13
  myndlist
  hugmyndavinna, skapandi hugsun, sköpunarferli, þróun hugmynda
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Notaðar eru ýmsar aðferðir við að skrásetja hugmyndir og þróa þær í gegnum leik og tilraunir. Lögð er áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir, þar sem nemendur vinna bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Rík áhersla er lögð á mikilvægi ímyndunaraflsins í sköpunarferlinu og unnið með ólíkar aðferðir til að virkja það.
  SJÓN1TF05, SJÓN1LF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugkortum, hugstormun, spuna, þemavinnu og synektískri aðferðafræði
  • markvissum leiðum til að halda utan um hugmyndir sínar og úrvinnslu þeirra
  • þýðingu fjölbreyttrar gagnasöfnunar við þróun hugmynda
  • hugsunarferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar
  • eigin persónulegu leiðum við hugmyndavinnu
  • samhenginu á milli hugmyndar, efnis, rýmis, tækni, aðferða og niðurstöðu
  • möguleikum rýmis, lita, ljóss, hljóðs, tækja og tóla við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna ferlið frá hugmynd til afurðar
  • beita opinni og leitandi hugsun við þróun hugmynda
  • sjá skapandi möguleika í mistökum sem hann gerir
  • skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan og myndrænan hátt
  • beita margvíslegum aðferðum til að virkja ímyndunaraflið
  • koma auga á óvænt samhengi og gera það sýnilegt
  • beita sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi í vinnubrögðum við framsetningu eigin hugmynda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa hugmyndir sínar á opinn og skapandi hátt í gegnum tilraunir og fræðilegar aðferðir
  • kynna hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt
  • nýta margvíslega möguleika við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda
  • vinna hugmyndavinnu í hóp og bera virðingu fyrir öðrum og skoðunum annarra
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.