Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426673725.22

  Listir og menning
  LIME2LM05
  5
  listir og menning
  leiklist, listir, menning, sjónlist, tónlist
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemandinn geri sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Áfanganum er skipt upp í sex lotur þar sem nemendur kynnast og vinna heildrænt með menningarsamhengið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Þeir skoða alla þætti listalífsins, myndlist, handverk, hönnun, tónlist, dans og leiklist, hvern í samhengi við annan og við félagslegt og heimspekilegt umhverfi. Vinna í áfanganum fer að mestu fram í hópum þar sem hver hópur tekur fyrir ákveðna þætti menningarinnar, leitar heimilda, vinnur úr þeim og kynnir að lokum fyrir öðrum nemendum. Áfanginn kallar á kennsluhætti þar sem nemendur eru virkir og sjálfstæðir í þekkingarleit.
  HUGN1HN05 Hugmyndir og nýsköpun
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • listum og menningu samtímans
  • helstu listfræðilegu aðferðum og hugtökum mismunandi listgreina
  • helstu einkennum, aðferðum og efnisnotkun mismunandi listgreina
  • mikilvægi allrar listsköpunar í samfélaginu
  • staðsetningu og hlutverki lista- og menningarsetrum samfélagsins
  • listrænum menningararfi í íslensku samfélagi
  • að skipuleggja einstök verkefni þar sem sótt er í margs konar listform og samþættingu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • njóta lista og skapandi starfs í margvíslegu formi
  • horfa á sköpun, myndlist og hönnun með opnum huga
  • vera læs á menningu samtímans og þá möguleika sem í boði eru
  • tileinka sér færni til að skynja, greina og meta list út frá eigin forsendum og annarra
  • skipuleggja einstök verkefni þar sem sótt er í margs konar listform og samþættingu
  • vera þátttakandi í listrænum viðburðum
  • að tjá sig á fjölbreyttan hátt um listir og menningu
  • greina og túlka listaverk
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  Í námsmati er tekið mið af leiðsagnarmati, einstaklingsvinnu, hópverkefnum og smærri prófum. Áherslan verður á sjálfstæð vinnubrögð.