Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426675519.13

  Samtímalistasaga
  LISA3NÚ05
  2
  ListaSaga
  myndlist nútímans, stefnur, straumar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um listasögu vesturlanda frá Popplist til dagsins í dag og forsendur sjónlista kannaðar. Horft verður til helstu liststefna, -strauma og -hreyfinga sem mótað hafa tímabilið og hafa að mörgu leyti kollvarpað fyrri hugmyndum okkar um eðli og hlutverk listarinnar. Fjallað verður um ýmsar byltingarkenndar hugmyndir sem fram hafa komið um listina, jafnt sem tilkomu nýrra miðla og aðferða, allt frá umhverfislist, innsetningum og gjörningum, til ljósmyndunar, videólistar og margmiðlunar, auk þess að skoða áhrif þeirra á þróun hefðbundnari miðla. Rýnt verður í fjölþætt efnistök, tækni og aðferðir samtíma-myndlistar, þar sem verk einstaka listamanna verða sett í samhengi við þær menningar-, heimspekilegu- og sögulegu forsendur er liggja þeim til grundvallar.
  LISA2RA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu stílbrigðum og hreyfingum sjónlista frá Popplist til dagsins í dag
  • hvernig samfélagsgerð og tíðarandi hefur áhrif á hugmyndir, viðfangsefni og vinnuaðferðir myndlistarmanna
  • verkum leiðandi myndlistamanna á tímabilinu og hugmyndum þeirra
  • þeim fjölbreytileika í listsköpun sem einkennir tímabilið
  • nýjum miðlum sem listamenn nota
  • tengslum heimspeki og myndlistar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna á skapandi hátt í einstaklings- og hópverkefnum áfangans og sýna frumkvæði
  • taka þátt í samræðum í kennslustundum
  • greina, túlka og setja í sögulegt samhengi verk og hugmyndir listamanna samtímans
  • lesa myndmál samtímalistarinnar og njóta verka samtímalistamanna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í gagnrýninni og greinandi umræðu um samtímalist með vísun í hugmyndir, kenningar, hugtök og verk listamanna tímabilsins
  • miðla hugmyndum samtímalistamanna á fræðilegan og listrænan hátt
  • ígrunda og rökstyðja mál sitt
  • greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi
  • vinna að eigin verkum með tilfinningu og virðingu fyrir sögulegu samhengi
  • afla sér þekkingar og heimilda um viðfangsefni sín eftir margvíslegum leiðum
  • setja fram og kynna niðurstöður sínar á fjölbreyttan, skilmerkilegan,áhugaverðan og gagnrýninn hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.